Povolení k lovu

Povolení k lovu je na jméno a není přenosné na druhou osobu. Chytá pouze ten, který je zapsán.

NONSTOP

Je možné chytat na 2 pruty. Rybáři mají možnost postavit stan na vyhrazeném místě přímo u vody, nesmí však ukončit lov a místo opustit před 8. hod. ranní. Ulovená ryba , kterou rybář nechce odkoupit nesmí být dána do vezírku, ale do 5 minut se pouští. Ryby zjištěné při kontrole ve vezírku jsou zváženy a rybář je při odchodu společně s povolenkou zaplatí. Návštěvy k rybářům s NONSTOP povolenkou jsou povoleny pouze do setmění.

Cena povolenky: NONSTOP / 24 hod. na 2 pruty 450 Kč. (3.prut + 150 Kč / 24 hod.)

Doba rybolovu se počítá od příjezdu (např. pátek 12.hod.-neděle 12. hod. = 48 hod, každá další hodina do odjezdu + 35 Kč.

Povolenku platí každý rybář osobně v chatce s občerstvením při odchodu.

Rybáři jsou povinni správci rybníka prokázat dodržování tohoto rybářského řádu, jeho porušení může vést k ukončení rybolovu.

JEDNODENNÍ

Cena povolenky: 35 Kč/hod., její nejnižší cena je 100 Kč.

Je možné chytat na 2 pruty v jednotlivých měsících takto:

květen správně   červen   červenec   Srpen   září správně