Rybářský řád

Vnadit, nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu.

satelity   vysvětlivky

LOV NA PLAVANOU

LOV NA POLOŽENOU - je povoleno chytat na 2 pruty (po domluvě na 3 pruty), každý prut může mít pouze jeden návazec s jednoháčkem. Jsou povoleny pouze průběžné montáže, aby v případě utržení ryby došlo k odpadnutí olova. Povinný je dezinfekční přípravek pro ošetření místa vpichu a polstrovaná podložka. Focení ryb probíhá pouze
v podřepu nad podložkou nebo ve vodě. Vyhrazený úsek pro jednoho rybáře
je 4 m, v přiměřeném úhlu a vzdálenosti i nahazuje. Při lovu musí být rybář u prutů přítomen.

LOV NA ŽIVOU ČI MRTVOU RYBKU - je povoleno chytat na 2 pruty, každý prut může mít pouze jeden návazec s jednoháčkem. Nástražní rybička musí být větší
než 15 cm. Lov je povolen od 15.5..

LOV PŘÍVLAČÍ - je povoleno chytat pouze na 1 prut, další nesmějí být nastraženy.
Lov je povolen od 15.5..

Při zdolávání, vylovování a manipulaci na souši je lovící povinen s rybami zacházet maximálně ohleduplně, při pobytu u rybníka zachovávat pořádek a po skončení lovu místo uklidit. V okolí rybníka je zakázáno rozdělávat oheň, povoleny jsou pouze grily na dřevěné uhlí. Děti do 15 let smí lovit jen v doprovodu a za dohledu osoby starší 18 let.